Friday, June 15, 2007

ತೇಪೆ ಬಟ್ಟೆ

ಅಲ್ಲ ನಾ ಬರೆಯ
ಹೊರಟದ್ದು...
ಕವನವಲ್ಲ..!!

ಮುರಿದ ಮನೆಗೆ
ಹರಿದ ಛಾವಣಿ..
ತೂತ ಮುಚ್ಚಲು
ತೇಪೆ ಬಟ್ಟೆ.
ಕೆಂಪು,ಹಸಿರು,ಕೇಸರಿ,ನೀಲಿ,ಬಿಳಿ
ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು..
ತೇಪೆ ಬಟ್ಟೆ..


ಯಾರು ಯಾರು
ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೋ
ಹಾಕಿದ ತೇಪೆ..
ಒಮ್ಮೆ ಮಳೆಗೆ
ಒಮ್ಮೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಳಿಗೆ.

ಬೆಳಕ ತಡೆಯಬಹುದೇ ??
ಗಾಳಿಯು ಬರಕೂಡದೇ..?
ಸೊಗಸೆನಿಸಿತು ನಾಲ್ವರಿಗೆ,
ಕುರಿಗಳ ಕಾಯ್ವರಿಗೆ.

ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು
ಹುರಿದು ತಿಂದರೂ!!
ಕುರಿ ಮಂದೆಯ.
ತೇಪೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ
ಬಣ್ಣದ ತೇಪೆಗಳು


ಗಾಳಿ,ಬೆಳಕಿಲ್ಲ
ಬೆಳಕ ಕಾಣದವರಿಗೆ
ಕತ್ತಲು ಕಪ್ಪಲ್ಲ..!

ತೇಪೆಯ ಮೇಲೊಂದು
ತೇಪೆ ಬೀಳುತಲೇ ಇರೆ
ತಿರುಗಿತು ತಲೆ,
ತೇಪೆಗಲ್ಲ..
ತೇಪೆ ಹಾಕಿಸಿ,
ಹಾಕಿದವರಿಗೆ.

ನಮ್ಮ ತೇಪೆಯಲ್ಲವೇ
ಮುರುಕು ಮನೆಗೆ ಸೂರು
ನಮ್ಮ ತೇಪೆಯಲ್ಲವೇ
ಹರುಕು ಛಾವಣಿಗೆ ಶೋಭೆ..!!

No comments: