Sunday, January 26, 2014

ಹಾರಲಿದೆ ಹಂಸ
ಒಂಟಿಯಾಗೇ ...
ಹಂಸ ಹಾರಲಿದೆ !
ಜಗದ ಜಾತ್ರೆಯೋ
ಒಣ ನೋಟವಾಗಿ....!!

ಮರದಿ ಎಲೆಯೊಂದು
ತಾ ಬೀಳಲು ,
ಸುಯ್ಯನೆ ಗಾಳಿಯು
ಒಡನೆ  ಬೀಸಲು
ಬೀಳುವುದೆಲ್ಲೋ  ?
ಅರಿಯದಂತಿರಲು ,

ಇನ್ನಾರ ಅಪ್ಪಣೆ
ಮತ್ತಾರ ಚಾಕರಿ
ಕಾಲ ತಾ ಕೈ ಬೀಸಿರಲು ..
ಕಾಲನ ಭಂಟರೋ
"ಬಲ"ವಂತರು ..
ಅವನೊಡನಾಟ
ಹೆಣ-ಗಾಟ !!

ದಾಸ ನಾ ಕಬೀರ, ಅವನ
ಗುಣ ಗಾನ ಮಾಡುವೆ ,
ಪಡೆದೆನೋ ಪರಮಪದವ ..
ಗುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಗುರುವಿಗಾಯ್ತು
ಶಿಷ್ಯನದೋ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ .

ಹಾರಲಿದೆ ಹಂಸ
ಒಂಟಿಯಾಗೇ ...
ಹಂಸ ಹಾರಲಿದೆ !

ಕುಮಾರ ಗಂಧರ್ವರ ಗಾಯನ , ಕಬೀರರ ಕೃತಿ ಇಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಒಂದು  ಪ್ರಯತ್ನ

http://youtu.be/kY2k0JcfByg

No comments: